fbpx

עריכת צוואה​

אם אתם רוצים לדאוג לעתיד בני הזוג שלכם ולעתיד ילדיכם – עריכת צוואה היא הדרך הטובה ביותר לעשות זאת!

צוואה זהו מסמך משפטי, שבאמצעותו נקבע מי יהיו היורשים של הרכוש שצברנו במהלך חיינו, לאחר לכתינו לעולם שכולו טוב.
במאמר זה נעמוד על חשיבותה של הצוואה ונבין מדוע כדאי לפנות לעורך דין לצורך עריכת צוואה.

חשיבותה של הצוואה
כאשר אדם הולך לעולמו, רכושו יעבור ליורשיו ואלו נקבעים באחת משתי דרכים: ירושה על פי צוואה או ירושה על פי דין. כאשר אדם רוצה להחליט מי יהיו היורשים שלו ומה יהיה חלקם של כל אחד מהם ברכושו, חייב הוא לערוך צוואה. אם לא יעשה כן, תחול ירושה על פי דין שמשמעותה היא כי זהות היורשים וחלקם בעזבון, ייקבעו על פי חוק הירושה. מטבע הדברים, הסדר זה אינו משקף בדרך כלל את רצוננו הפרטי ולכן כדאי לערוך צוואה. הדעה הרווחת היא כי העת לערוך צוואה היא בגיל מבוגר, אולם למעשה עצם העניין הוא הרכוש שברשותנו ולא הגיל שלנו. אדם אשר הספיק לצבור רכוש יקר ערך, למשל, נכסי נדל"ן, כדאי כי יערוך צוואה על מנת להבטיח כי אם יקרה לו משהו חלילה, נכסים אלו יעבור ליורשים על פי בחירתו וכך יוכל להבטיח את עתידם הכלכלי של היקרים לו.

פנייה לעורך דין
לכל אדם כשיר משפטית קיימת הזכות לערוך צוואה והוא אינו מחויב על פי חוק לפנות לעורך דין לשם כך. אולם, מומלץ מאוד לעשות כן ונסביר מדוע. בשל היותה מסמך משפטי, על הצוואה לעמוד בכללים טכניים מסוימים וכן מבחינה מהותית תוכנה חייב להיות ברור מאוד וללא מקום לפרשנויות שונות. כל פגם בצוואה יכול ליצור פתח להגשת התנגדות לצוואה ולהביא לכך כי בית המשפט לענייני משפחה יפסול אותה. משמעות הדבר היא כי רצונו של המנוח לא יתממש וכך למעשה אנו מחמיצים את כל מטרתה של הצוואה. לעורך דין המתמחה בתחום הצוואות, הידע והניסיון המקצועי המתאים ועל כן יוכל הוא לערוך צוואה אשר תענה על כל הפרמטרים הטכניים, תכלול את כל סוגי רכושו של המצווה ותנוסח כך שרצונו באשר לזהות היורשים וחלקם בעזבון יהיה ברור ואינו פתוח למחלוקת פרשנית. כמו כן, בעת פטירתו של המצווה, יטפל עורך הדין בבקשה לקבלת צו קיום צוואה עבור היורשים.

השאר פרטים ואחזור אליך בהקדם או התקשר לטלפון: 050-2230260