fbpx

עורך דין להסכם שכירות


יש לך דירה בבעלותך ואתה מעוניין להשכירה? על מנת שתוכל לקבל את התשואה המקסימאלית ולשמור על הנכס שלך, פנה אל עורך דין מקרקעין אשר יסייע לך בבחירת השוכר המתאים וינסח הסכם שכירות דירה אשר יעגן את חובות השוכר ויבטיח את זכויותיך כמשכיר.

הסכם שכירות דירה

מטרתו של חוזה זה היא לעגן את מערכת הזכויות והחובות שבין המשכיר לשוכר. לשם כך, זקוק בעל הנכס לשירותיו של עורך דין מקרקעין, אשר ינסח את הסכם השכירות. לא אחת, סבורים משכירים, כי היות שאין המדובר בעסקה של מכר דירה, אלא בעסקת שכירות בלבד, הרי שהם אינם זקוקים למעשה לעורך דין לצורך ניסוח ההסכם. זוהי הנחה שגויה מן הטעם כי שוכר בעייתי יכול להסב למשכיר נזק כספי אדיר. למשל, בשל אי תשלום דמי השכירות ו/או חשבונות הנכס, גרימת נזק משמעותי לדירה ועוד. על כן, ישנה חשיבות רבה כי המשכיר יפנה לעורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן, אשר ינסח עבורו הסכם שכירות דירה מקצועי ומקיף, אשר יעניק לבעל הנכס הגנה משפטית אפקטיבית.

בחירת השוכר

חשיבות נוספת לקבלת ליווי משפטי במסגרת זו, היא סיועו של עורך הדין לבעל הנכס, בבחירת השוכר המתאים. לצד הרווח הכספי שבצידה של עסקת שכירות דירה, הרי שהיא אינה נטולת סיכונים. שוכר שאינו משלם, או מסרב לפנות את הנכס בתום תקופת השכירות, הן סיטואציות שכיחות מאוד ועל המשכיר לעשות כל שניתן כדי לצמצם את הסיכוי להתרחשותן. כאמור, עריכת הסכם שכירות דירה טוב הוא צעד חשוב מאוד, אולם בד בבד, כדאי לבחור בקפידה את השוכר. עורך הדין ינחה את בעל הנכס כיצד לראיין את השוכרים הפוטנציאלים, מה כדאי לשאול, אלו מסמכים עליו לבקש לראות, מה צריך לעורר את חשדו ואלו ערבויות לבקש כתנאי להשכרת הנכס.

סעיפי מפתח בהסכם

עורך דין מקרקעין מנסח עבור כל משכיר, הסכם שכירות דירה בהתאמה אישית. עם זאת, ניתן למנות כמה סעיפים מהותיים אשר עליהם להופיע בכל חוזה. ראשית, מהי תקופת השכירות ומהם דמי השכירות. שנית, יש להבהיר כי הדירה הנה למטרת מגורים בלבד, כך שהשוכר אינו רשאי להשתמש בה לכל מטרה אחרת, כגון עסק. נושא חשוב ומהותי נוסף הוא נזקים לנכס, שם עורך דין מקרקעין יעשה הבחנה בין נזקים שהנם באחריות המשכיר לבין נזקים שהנם באחריות השוכר, לרבות נוהל תיקונים. כך למשל, כי המשכיר יוכל לתקן נזק שבאחריות השוכר ולדרוש מן השוכר שיפוי וכיו"ב. סוגיות חשובות נוספות יהיו בין היתר: סיום מוקדם של הסכם שכירות דירה, אי העברת זכויות (סאבלט), שינויים בנכס ועוד.

  • המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואינו מהווה כיעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי.
  • אין להעתיק ו/או להפיץ מאמר זה במלואו או בחלקו.
השאר פרטים ואחזור אליך בהקדם או התקשר לטלפון: 050-2230260