fbpx

בקשה לצו ירושה

בכל מקרה שבו נפטר אדם ללא שהותיר אחריו צוואה,
יש להגיש בקשה לקבלת צו ירושה על מנת שניתן יהיה לחלק את הרכוש בין היורשים.
את הבקשה יכול להגיש יורש, נושה של אחד מהיורשים או מנהל עזבון.
לצורך טיפול מהיר ויעיל יותר בבקשה, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הצוואות והירושות.

ירושה על פי דין
רכושו של אדם שנפטר עובר ליורשיו, כאשר זהות היורשים נקבעת בדרך כלל בצוואה.
במצב זה, בעת פטירתו יגישו היורשים בקשה לצו קיום צוואה.
אולם מה קורה כאשר המנוח לא ערך צוואה?
אז זהות היורשים וחלקם בעזבון הנה על פי הכתוב בחוק הירושה.
כך למשל, קובע החוק כי ראשונים לרשת הם בן/בת הזוג והילדים,
כאשר בן/בת הזוג זכאים לכל נכסי המטלטלין ויתר הרכוש מתחלק בינם לבין הילדים.
החוק גם מתייחס לסדר היורשים בהעדר בני זוג וילדים, אז תועבר הירושה להורי המנוח, לאחיו וכך הלאה.
במצב זה, תוגש בקשה לצו ירושה ולא לצו קיום צוואה.

מהו צו ירושה?
נפטר אדם ללא צוואה, על מנת לחלק את עזבונו, תוגש בקשה לצו ירושה.
כמו כן, כאשר קיימת צוואה, אך היא לא כוללת את כל נכסיו של המנוח, גם אז יש צורך בהגשת בקשה לצו ירושה.
סיטואציה זו שכיחה למדי במצבים בהם המצווה לא דאג לעדכון הצוואה לאורך השנים, כאשר צבר נכסים נוספים.
אז על היורשים יהיה להגיש את שתי הבקשות: בקשה לקבל צו קיום צוואה עבור הנכסים המופיעים בצוואה
ובקשה לקבלת צו ירושה, לגבי הנכסים שאינם מוזכרים בה.

פנייה לעורך דין
בקשה לצו ירושה מוגשת לרשם לענייני ירושה, כאשר עליה להיות כתובה על פי הכללים ויש לצרף לה מסמכים שונים כנדרש.
כל פגם בבקשה,  פרט או מסמך חסר, יובילו להחזרתה לשולח ולעיכוב ניכר במתן הצו.
המשמעות: לא ניתן יהיה לחלק את העזבון בין היורשים.
לכן חשוב לפנות לעורך דין לצורך טיפול מקצועי ויעיל בבקשה.
הדבר חשוב במיוחד במצבים בהם יש דחיפות בחלוקת העזבון על מנת למנוע הפסד כלכלי,
או כאשר מדובר במקרה מורכב כמו זה התואר לעיל,  כאשר קיימת צוואה חלקית ואז יש צורך בהגשת שתי הבקשות.

השאר פרטים ואחזור אליך בהקדם או התקשר לטלפון: 050-2230260